Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко та ін., 2004. - 383 с.
Клінічна біохімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. П. Тимошенко, Л. М. Вороніна, В.М. Кравченко та ін.; за ред. О. П. Тимошенко, 2005. - 292 с.
Біологічна хімія [Текст] : Лаб. практикум для студентів заоч. форми навчання: Навч.посібник для студентів вищ. фармац. навч. завкладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко и др., 2002. - 94 с.
Біологічна хімія [Текст] : Підруч. для студентів вищ. фармац. закладів освіти та фармац. фак. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін.; За ред. Л.М. Вороніної, 2000. - 607 с.
Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу : досягнення НФаУ [Текст] / В. П. Черних, Л. М. Малоштан, Н. І. Горбенко [та ін.], 2010. - 207 с.