Озаркевич, Євген.
Праці [Текст] / Є. Озаркевич; упоряд.: Я. Ганіткевич, П. Пундій; під заг. ред. Я. Ганіткевича, 1999. - 303 с.
Голяченко, Олександр Макарович.
Історія медицини [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / О. М. Голяченко, Я. Ганіткевич, 2004. - 246 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Словник русизмів у мові медиків [Текст] : для студ. мед. вузів і лікарів / Я. Ганіткевич, 1995. - 25 с.
Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім. Шевченка, Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 17 : Ярослав Ганіткевич : вибрані пр. : до 80-ліття від дня народження / редкол.: З. Служинська (голов. ред.) [та ін.], 2009. - 423 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Український медичний календар на 2013 рік [Текст] / Я. В. Ганіткевич, 2012. - 68 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Український медичний календар [Текст] / Я. В. Ганіткевич, 2016. - 218 с.