Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.
Голяченко, Олександр Макарович.
Історія медицини [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / О. М. Голяченко, Я. Ганіткевич, 2004. - 246 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Словник русизмів у мові медиків [Текст] : для студ. мед. вузів і лікарів / Я. Ганіткевич, 1995. - 25 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі [Текст] : біобібліогр. довід. Кн. 3 : Учасники національно-визвольної боротьби й українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України, 2008. - 427 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Український медичний календар на 2013 рік [Текст] / Я. В. Ганіткевич, 2012. - 68 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Український медичний календар [Текст] / Я. В. Ганіткевич, 2016. - 218 с.