Сімейна медицина [Текст] : рек. покажч. літ. по фондам б-ки ОДМУ / Одес. держ. мед. ун-т, Бібліотека, 2006. - 20 с.
Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запроваджено в дію в Україні 01.07.2007 [Текст] : метод. рек. / Одес. держ. мед. ун-т, 2008. - 17 с.