Герасименко, Сергій Іванович.
Ортопедичне лікування ревматоїдного артриту при ураженнях нижніх кінцівок [Текст] : [посіб. для ортопедів, хірургів, ревматологів, терапевтів, педіатрів та студ. мед. вузів] / С. І. Герасименко, 2000. - 159 с.
Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика [Текст] : міждисциплін. клін. рек. / Асоц. судин. хірургів України, Асоц. хірургів України, Асоц. анестезіологів України [та ін.], 2011. - 62 с.