Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика [Текст] : міждисциплін. клін. рек. / Асоц. судин. хірургів України, Асоц. хірургів України, Асоц. анестезіологів України [та ін.], 2011. - 62 с.