Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 25-26 жовт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 181 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. студ. наук. конф., 26-27 квіт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2007. - 87 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 26-27 квіт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2007. - 287 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 20-21 квіт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2006. - 291 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. студ. наук. конф., 20-21 квіт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2006. - 90 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 15-16 жовт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 202 с.
Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для молодих вчених та студентів) [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю з дня народження К. Д. Двужильної, Одеса, 14-15 берез. 2013 р. / Одес. нац. мед. ун-т, 2013. - 104 с.