Гиртль, Иосиф.
Анатомия человеческого тела [Текст] / И. Гиртль, [б. г.] [ок. 1872]. - ХѴІ, 854 с.
Гиртль, Іосифъ.
Руководство къ анатоміи человѣческаго тѣла съ указаніем на физіологическія основанія и практическія примѣненія ея [Текст] / І. Гиртль ; пер. съ 17-го (послѣдняго) доп. и вновь обраб. нѣм. изд. Б. Янпольскаго, 1887. - 840 с.