Lectures in general pharmacology for the students of medical faculty of the 3-rd year [Text] / V. I. Kresyun, V. V. Godovan, P. B. Antonenko [et al.], 2001. - 325 p.
Тести ректорського контролю з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2003. - 105 с.
Годован, Владлена Володимирівна.
Фармакологія гепатозахисної дії нових координаційних сполук германію з біолігандами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / В. В. Годован, 1998. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
General pharmacology [Text] : Course of lectures: The textbook is intended for students of higher medical institutions / V. I. Kresyn, D. Y. Andronov, K. F. Shemonaeva and others, 2005. - 214 p.
Годован, Владлена Володимирівна.
Фармакологічні властивості нових похідних германієвих солей дифосфонових кислот з біолігандами [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / В. В. Годован, 2008. - 452 с.
Годован, Владлена Володимирівна.
Фармакологічні властивості нових похідних германієвих солей дифосфонових кислот з біолігандами [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / В. В. Годован, 2008. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кресюн, Валентин Йосипович.
Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Електронний ресурс] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Кресюн, Валентин Йосипович.
Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, 2010. - 221 с.
Godovan, Vladlena Vladimirovna.
Pharmacology in pictures and schemes [Text] : in 2 vol. Vol. 2, 2011. - 242 с.
Методичні рекомендації з розділу "Клінічна фармація" для курсантів-інтернів за фахом "Організація і управління фармацією" [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, К. Ф. Шемонаєва [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2011. - 19 с.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї за спец. "Стоматологія" / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.], 2011. - 431 с.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї за спец. "Стоматологія" / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.], 2014. - 431 с.
Кресюн, Валентин Йосипович.
Клініко-фармакологічний глосарій [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї, лікарів-інтернів і лікарів / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, С. Б. Стречень, 2015. - 327 с.
Кресюн, Валентин Йосипович.
Клініко-фармакологічний глосарій [Електронний ресурс] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї, лікарів-інтернів і лікарів / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, С. Б. Стречень, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу медичних факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2016. - 173 с.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак [та ін.] ; за ред. І. С. Чекмана, 2016. - 783 с.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї за спец. "Стоматологія" / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.], 2017. - 430 с.
Кресюн, Валентин Йосипович.
Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, 2017. - 278 с.
Годован, Владлена Володимирівна.
Фармакологія в рисунках і схемах [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. і фармац. вузiв III-IV рiвнiв акредитацiї / В. В. Годован ; за ред. В. Й. Кресюна, 2019. - 462 с.