Запорожан, Валерій Миколайович.
NO-залежні механізми стимуляції репродуктивної системи самців [Текст] / В. М. Запорожан, А. І. Гоженко, І. В. Савицький, 2001. - 123 с.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : Workbook for medical stydents and practitioners / A. I. Gozhenko, R. F. Makulkin, I. P. Gurkalova [et al.], 2002. - 243 p.
Возіанов, Олександр Федорович.
Гостра ниркова недостатність [Текст] / О. Ф. Возіанов, А. І. Гоженко, О. С. Федорук, 2003. - 375 с.
Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклампсії [Текст] / В. М. Запорожан, О. О. Свірський, А. І. Гоженко, С. Р. Галич, 2004. - 247 с.
Пішак, Василь Павлович.
Тубуло-інтерстиційний синдром [Текст] / В.П. Пішак, А.І. Гоженко, Ю.Є. Роговий, 2002. - 221 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
Pathophysiology [Text] : A textbook for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th level of accreditation using English / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, 2005. - 327 p.
Навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу IV семестру фармацевтичного факультету заочної форми навчання [Текст] : Для викладачів і студентів / В.В. Трохимчук, В.О. Ульянов, О.В. Чернецька та ін., 2005. - 218 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : Study guide for medical students and practtitioners (internists, family physicians and other specialists) / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, 2003. - 365 p.
Патогенетичні та клінічні основи захворювань печінки [Текст] / А. І. Гоженко, О. Б. Квасницька, С. І. Конкін [та ін.] ; за ред.: А. І. Гоженко, О. Б. Квасницька, 2010. - 443 с.
Pedanov Yu. F.
Manual on pathology [Text] : (Algorithms of Knowledge Mastering and Practical Skills Acquiring) / Yu. F. Pedanov ; ed. by A. I. Gozhenko, 2010. - 36 p.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : Workbook for medical students and practitioners (internists, family physicians and other specialists) / A. I. Gozhenko, R. F. Makulkin, I. P. Gurkalova [et al.], 2001. - 285 p.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : textbook for students of higher educational institutions of IV level of accreditation / A. V. Kubyshkin, V. N. Jelski, A. I. Gozhenko [et al.]; ed. A. V. Kubyshkin, 2011. - 651 p.
Левицька, Світлана Анатоліївна.
Синусити у дітей: "дорослий" погляд на "дитячу" проблему [Текст] / С. А. Левицька, А. І. Гоженко, Л. П. Сидорчук, 2014. - 163 с.
Функціональний нирковий резерв [Текст] / А. І. Гоженко, А. В. Кравчук, О. П. Никитенко [та ін.]; під заг. ред. А. І. Гоженко, 2015. - 180 с.
Патофізіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / Ю. В. Биць, Г. М. Бутенко, А. І. Гоженко [та ін.] ; за ред. М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя, 2015. - 751 с.
Епідеміологія ВІЛ-інфекції в Одеській області [Текст] / Н. С. Гойдик, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін, А. І. Гоженко, 2016. - 82 с.
Зовнішнє біологічне керування : теорія і практика [Текст] / А. І. Гоженко, В. О. Коршняк, В. В. Криничко, Б. А. Насібуллін, 2017. - 123 с.
Патофізіологія [Текст] : баз. пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III- IV рiвня акредитацiї / Ю. В. Биць, Г. М. Бутенко, А. І. Гоженко [та ін.]; за ред. М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя, 2014. - 751 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
Pathophysiology [Text] : a textbook for students of Higher Medical Educational Establishments of the IVth level of accreditation using English / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, I. V. Savitsky, 2014. - 383 p.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : textbook for students of higher educational institutions of IV level of accreditation / A. V. Kubyshkin, V. N. Jelski, A. I. Gozhenko [et al.]; ed. A. V. Kubyshkin, A. I. Gozhenko, 2017. - 651 p.