Голяченко, Олександр Макарович.
Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Голяченко, А. М.Сердюк, О. О. Приходський; голов. ред. О. Ф. Швець, 1997. - 328 с.
Голяченко, Олександр Макарович.
Історія медицини [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / О. М. Голяченко, Я. Ганіткевич, 2004. - 246 с.
Голяченко, Олександр Макарович.
Вибрані праці [Текст] : до 70-річчя від дня народження / О. М. Голяченко, 2009. - 183 с.