Григор’єва, Маргарита Василівна.
Французька мова [Текст] : Підруч. для студентів вищ. фармац. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.В. Григор’єва, Л.М. Назарова, Т.О. Данченко, 2002. - 463 с.
Німецька мова [Текст] : підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти III-IY рівнів акредитації / М. В. Григор’єва, В. Д. Володіна, В. І. Жаренков, Л. М. Протасенко, 2001. - 408 с.