Монастирський, Володимир Анатолійович.
Коагуляційні та некоагуляційні пародонтози: Етіологія. Патогенез. Класифікація. Основні принципи лікування [Текст] : монография / В.А. Монастирський; Львів.держ.мед.ун-т ім.Д.Галицького, 2003. - 107 с.
Лікарські засоби для лікування стоматолоґічних захворювань [Текст] : Довід. посібник [для лікарів-інтернів і студентів вищ. мед. навч. закладів ІV рівня акредитації] / І.Г. Чабан, Л.С. Шелепетень, В.С. Гриновець, Т.Ю. Зосім; За заг. ред. В.М. Зубачик, 2004. - 95 с.
Професор Георгій Семенович Чучмай - лікар, вчений, педагог [Текст] : [Біобібліогр.] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, С.Й. Кухта та ін., 2006. - 102 с.
Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик [Текст] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, В.С. Гриновець, С.Й. Кухта, 2007. - 108 с.
Готь, Іван Мирославович.
Професор Олександр Васильович Коваль - перший декан стоматологічного факультету у Львові [Текст] / І. М. Готь, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2007. - 108 с.
Стоматологічному факультетові у Львові - 50 років [Текст] / Р. М. Ступницький, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, В. С. Кухта, 2008. - 220 с.
Становлення та розвиток стоматологічного факультету у Львові : декан, професор Євстахій Володимирович Гоцко [Текст] / А. В. Магльований, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець [та ін.], 2008. - 136 с.
Михайло Васильович Даниленко - лікар, науковець, громадянин [Текст] / Б. С. Зіменковський, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, В. І. Тищенко, 2008. - 157 с.
Зіменковський, Борис Семенович.
Професор Кузьменко Леонід Миколайович - організатор львівської медичної школи середини ХХ сторіччя [Текст] / Б. С. Зіменковський, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2010. - 83 с.
Федорів, Ярема Миколайович.
Професор Олійник Степан Федорович - вчений, педагог, лікар [Текст] / Я. М. Федорів, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2010. - 94 с.
Diseases of the periodontium (etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment) [Text] : a textbook for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation / O. R. Ripetska, I. S. Denega, V. S. Hrynovets, M. V. Hysyk ; ed. V. M. Zubachyk, 2011. - 269 p.
Магльований, Анатолій Васильович.
Професор Володимир Анатолійович Монастирський - відомий український вчений в галузі біології та медицини [Текст] / А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2016. - 105 с.
Monastyrsky V. A.
Discovery, that resulted in significant changes in views of the panhology of periodontal tissues [Text] / V. A. Monastyrsky, V. S. Hrynovets, 2017. - 123 p.
Application of different medicinal forms in dental practice [Text] / I. S. Hrynovets, A. V. Mahlovanyy, I. S. Deneha [et al.], 2016. - 105 p.
Макєєв, Валентин Федорович.
Лікар, науковець, вчитель - професор Збарж Яків Михайлович [Текст] / В. Ф. Макєєв, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець, 2017. - 44 с.
Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих навчальних закладах [Текст] : [посіб. для викл. та кураторів вищ. навч. закл. ІІІ-IV рівня акредитації] / А. В. Магльований, М. В. Вісьтак, В. С. Григовець [та ін.] ; за заг. ред. Б. С. Зіменковського, 2018. - 162 с.
Bases of physical rehabilitation in medicine [Text] / A. V. Mahlovanyy, V. S. Hrynovets, O. B. Kuninets [et al.], 2019. - 70 p.