Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 6 (Введено оглавление)
Грицай Р.В.
Вплив температури культивування на склад ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 24-29
Серологічна характеристика ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 5. - С. 16-21
Грицай Р. В.
Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 28-33
Грицай Р. В.
Ідентифікація 16S РНК та Pagl генів Ralstonia Solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, І. О. Антіпов, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 2. - С. 32-36
Curtobacterium flaccumfacient pv. Flaccumfaciens - возбудитель бактериального заболевания сои [Текст] / Т. Т. Гнатюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 6. - С. 22-27
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. № 2 (Введено оглавление)
Грицай Р. В.
Фітотоксичні властивості ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum [Текст] / Р. В. Грицай, Л. М. Яковлева, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 2. - С. 29-34