Загальна хірургія [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 356 с.
Основи фармакотерапії в курсі загальної хірургії [Текст] : навч. посіб. для викл. та студ. мед. вузів / Б. І. Дмитрієв, В. Й. Кресюн, А. М. Торбинський [та ін.], 1998. - 92 с.
Загальна хірургія [Електронний ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)