Basic of Topographic Anatomy and Operative Surgery [Text] : (Manual for Lectures and Topographic Anatomy for Medical and Snomanological Stydents) / Edited by A. G. Popov, 1999. - 166 p.
Основи топографічної анатомії та оперативної хірурії [Текст] : посіб. до лекц. курсу і практ. занять з оператив. хірургії і топогр. анатомії для студ. мед. та стоматол. фак. / О. Г. Попов, С.І. Корхов, В.І. Горовенко [та ін.] ; за ред. О.Г. Попова, 2000. - 227 с.
Десятський, Валерій Володимирович.
Механізми патологічно посиленої збудливості головного мозку за умов модуляції активності системи оксиду азоту [Текст] : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Десятський, 2013. - 159 с.
Десятський, Валерій Володимирович.
Патофізіологічні механізми патологічно посиленої збудливості головного мозку за умов модуляції активності системи оксиду азоту [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Десятський, 2013. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Popov, Alexandr Georgievich.
Basics of Operative Surgery and Topographic Anatomy [Text] : textbook to lectures and practical classes for Operative Surgery and Topographic Anatomy for students of Medical and Stomanological faculty / A. Popov, E. Koshelnyk, V. Desyatsky, 2009. - 217 p.
Полясний, Вячеслав Олексійович.
Патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діяльності антиепілептичної системи мозку при експериментальному епілептичному синдромі [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / В. О. Полясний, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Десятський, Валерій Володимирович.
Механізми патологічно посиленої збудливості головного мозку за умов модуляції активності системи оксиду азоту [Електронний ресурс] : (експерим. дослідж.) : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Десятський, 2013. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)