Загальна хірургія [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 356 с.
Основи фармакотерапії в курсі загальної хірургії [Текст] : навч. посіб. для викл. та студ. мед. вузів / Б. І. Дмитрієв, В. Й. Кресюн, А. М. Торбинський [та ін.], 1998. - 92 с.
General surgery [Electronic resource] : selected lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation using English / V. Ye Vansovych, N. D. Voloshenkova, D. M. Davydov [et al.]. ; ed. V. V. Mishchenko, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Загальна хірургія [Електронний ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. і викл. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Дмитрієв, Борис Іванович.
Російсько-український тлумачний словник хірургічної термінології [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Дмитрієв, А. М. Торбинський, Т. П. Ананченко, 1994. - 381 с.
General surgery [Text] : selected lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation using English / V. Ye Vansovych, N. D. Voloshenkova, D. M. Davydov [et al.] ; ed. V. V. Mishchenko, 2009