Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 5 (Введено оглавление)
Вембер В. В.
Вплив β-опромінення на мікроміцети, виділені із зони радіонуклідного забруднення [Текст] / В. В. Вембер, Н. М. Жданова // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 5. - С. 70-80
Целюлозна і ксиланазна активності грибів роду Fusarium Lk: Fr. різних трофічних груп [Текст] / І. М. Купченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 5. - С. 27-35
Целюлазна і ксиланазна активності фітопатогенних та ендофітних штамів грибів Аlternaria alternata (Fr.) Keissler [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 4. - С. 25-30
Тугай Т.I.
Вплив іонізуючого випромінювання низької інтенсивності на активність каталази та супероксиддисмутази Hormoconis Resinae [Текст] / Т. I. Тугай, Н. М. Жданова, O. I. Бузарова // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 16-21
Целюлазна активність cystis sp. різних трофічних груп [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 6. - С. 27-34