Животко, Аркадій П.
Історія Української преси [Текст] : навч. посіб. для студ. фак. журналістики вищ. закл. освіти / А.П. Животко, 1999. - 360 с.