Завадскій, Захаръ Алексѣевичъ.
Къ вопросу о вліяніи тепловатыхъ ваннъ на азотистый обмѣнъ и усвоеніе азотистыхъ веществъ пищи у здоровыхъ людей [Текст] : дис. ... д-ра медицины / З. А. Завадскій, 1890. - 58 с.