Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів [Текст] : тез. доп. наук.-практ конф., Одеса, 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2002. - 319 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2003. - 152 с.
Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної медицини та організація охорони здоров’я [Текст] : Напрямки та шляхи реформування системи охорони здоров’я: (До 80-тиріччя каф. соц. медицини, упр. та економіки охорони здоров'я): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 верес. 2003р.) / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 280 с.
VІ конгрес Світової Федерації українських товариств, 9-14 верес. 1996р. [Текст] : Тез. доп. / Світова Федерація укр. лікар. т-ств. Конгрес. (6; 1996, Одеса), 1996. - 264 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 14-16 жовт. 2003 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 123 с.
Досягнення та перспективи розвитку сучасної офтальмології [Текст] : Тез. доп. ювіл. наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю, присвячена 100-річчю каф. та клініки оч. хвороб, Одеса, 28-29 жовт. 2003р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 212 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 17-19 жовт. 2002 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 140 с.
Проблеми педагогіки вищої медичної освіти у вузах України [Текст] : зб. пр. / Одес. держ. мед. ун-т, Відділення клін. медицини АН технологіч. кібернетики України, 1997. - 392 с.
Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України [Текст] : тези доп. Укр. наук.-метод. конф., Одеса, 24-26 верес. 1997 р. / М-во охорони здоров’я, Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Одес. держ. мед. ун-т, 1997. - 463 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених 14-16 жовт. 2004 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2004. - 173 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. студ. наук. конф., 21-22 квіт. 2005 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2005. - 111 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 21-22 квіт. 2005 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2005. - 111 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2002. - 131 с.
Ювілейна 70-та наукова конференція студентів і молодих учених, присвячена 10-річчю незалежності України: (26-27 квіт. 2001р.): Тез. доп. [Текст] : депонированная научная работа / Одес. держ. мед. ун-т, 2001. - 117 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 26-27 квіт. 2004 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2004. - 267 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 25-26 жовт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 181 с.
Нові технології у навчальному процесі, теоретичній та клінічній медицині [Текст] : Зб. ст. / Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 430 с.
Крок-2 [Текст] : Зб. тест. завдань для підгот. студентів VI курсу до мед. ліценз. іспиту за фахом "Лікув. справа" / М.Л. Аряєв, О.К. Асмолов, І.Л. Бабій та ін.; За ред.: В.М. Запорожан, П.М. Чуєва, В.М. Юрлова. Т. 1, 1999. - 259 с.
100 років Одеському державному медичному університету (20-21 квітня 2000 року) [Текст] : тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2000. - 168 с.
VI конгрес світової федерації українських лікарських товариств, Одеса, 9-12 верес. 1996 р. [Текст] : Програма / Світова федерація укр. лікар. т-ств. Конгрес (6; 1996 ; Одеса), 1996. - 93 с.