Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2000. - 302 с.
Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва, 2000. - 384 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 1 : Акушерство, 2000. - 432 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Вагітність високого ризику при цукровому діабеті [Текст] / В. М. Запорожан, Н. М. Нізова, 2001. - 179 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Гінекологічна патологія [Текст] : атлас : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, 2002. - 308 с.
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Текст] : атлас / В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова [та ін.], 2002. - 117 с.
Журнал Академії Медичних Наук України. - Журнал, 1999г. т. 5 № 1 (Введено оглавление)
Запорожан, Валерій Миколайович.
NO-залежні механізми стимуляції репродуктивної системи самців [Текст] / В. М. Запорожан, А. І. Гоженко, І. В. Савицький, 2001. - 123 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Біля витоків життя [Текст] : Нарис історії каф. акушерства і гінекології № 1 Одес. мед. ун-ту (1902-2002) / В.М. Запорожан, В.П.Міщенко, 2002. - 137 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 2 : Гінекологія, 2000. - 312 с.
Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини [Текст] : Навч. посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я, лікарів-інтернів та студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін., 2003. - 184 с.
Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклампсії [Текст] / В. М. Запорожан, О. О. Свірський, А. І. Гоженко, С. Р. Галич, 2004. - 247 с.
Венцківський, Борис Михайлович.
Гестози вагітних [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Б. М. Венцківський, В. М. Запорожан, А. Я. Сенчук, 2002. - 111 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Антропогенно залежні стани в акушерстві та перинатології [Текст] / В. М. Запорожан, В. П. Міщенко, 2001. - 155 с.
Biotechnology of human reproduction [Text] / G. N. Allahbadia, R. V. Sobolev, V. N. Zaporozhan [et al.]; ed. A. Revelli [et. al.], 2003. - 464 p.
Актуальні проблеми лазерної медицини, ендоскопічної хірургії: Матеріали наук.-практ.конф., 29-30 жовт. 1999р., м. Одеса [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т; Ред. кол: В.М. Запорожан (гол.ред.) та ін., 1999. - 164 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Генетика пухлин жіночих репродуктивних органів [Текст] / В. М. Запорожан, В. П. Пішак, О. П. Пересунько, 2004. - 331 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Гінекологічна патологія [Електронний ресурс] : атлас: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації : у 2-х кн. - (Бібліотека студента-медика). Кн. 1 : Акушерство, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)