Зінчук, Олександр Миколайович.
Лайм-бореліоз : клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / О. М. Зінчук, 2010. - 41 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти : у 2-х т. / М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко [та ін.] ; за ред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; Харьк. мед. акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. Т. 1, 2018. - 651 с.
Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти : у 2-х т. / М. А. Андрейчин, І. М. Асоян, А. В. Бондаренко [та ін.] ; за ред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; Харьк. мед. акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. Т. 2, 2018. - 724 с.
Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл., лікарів-інтернів, курсантів ф-тів післядиплом. освіти, сімейн. лікарів, фахівців медицини невідклад. станів, лікарів-інфекціоністів / О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба [та ін.] ; за ред. О. А. Голубовської, 2018. - 686 с.