Тести ректорського контролю з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2003. - 105 с.
Методичні рекомендації з розділу "Клінічна фармація" для курсантів-інтернів за фахом "Організація і управління фармацією" [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, К. Ф. Шемонаєва [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2011. - 19 с.
Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу медичних факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2016. - 173 с.
Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по фармакологии для студентов 3 курса фармацевтического факультета [Текст] / В. И. Кресюн, В. В. Годован, Е. Ф. Шемонаева [и др.], 2018. - 204 с.