Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2001. - 169 с.
Фізіотерапія і медична реабілітація в педіатрії [Текст] : [навч.-метод. посібник для студентів VI курсу, інтернів-педіатрів та практ. лікарів] / І. П. Шмакова, В. В. Кенц, С. Ф. Гончарук та ін.; відп. ред. І. П. Шмакова, 2003. - 38 с.
Комплексна програма профілактики і лікування дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з хворобами репродуктивної, нервової та гастроентерологічної систем на республіканському курорті "Куяльник" [Текст] : (метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, Одес. курорт "Куяльник", 1999. - 36 с.
Факультет післядипломної освіти: Нарис історії (1976-2002) [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 67 с.
Кенц, Вадим Володимирович.
Медична реабілітація та фізіотерапія [Текст] : (учб.-метод. посіб. для студ. VI курсу мед. фак. ОДМУ) / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, 2001. - 140 с.
Реабілітація хворих з наслідками травм опорно-рухового апарату в умовах санаторію [Текст] : Метод. рекомендації / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т, 1998. - 19 с.
Кенц, Вадим Володимирович.
Фізіотерапія, медична реабілітація і курортологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Кенц, О. О. Лобенко, Є. О. Косовєров, 1998. - 80 с.
Вивчити стан та перспективи розвитку служб фізіотерапії і медичної реабілітації в південному регіоні України [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. загал. практики і мед. реабілітації, 2006. - 160 с. (Введено оглавление)
Проблеми і особливості організації роботи санаторіїв-профілакторіїв у сучасних соціально-економічних умовах [Текст] : (Матеріали наук.-практ. респ. конф.) / Фонд соц. страхування України, Одес. держ. мед. ун-т, 1996. - 147 с.
Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2004. - 169 с.
Сучасні методи викладання в системі післядипломної освіти [Текст] : тези доп. загальноуніверситет. наук.-практ. метод. конф., 11-12 жовт. 2001 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2001. - 47 с.