Вивчити стан та перспективи розвитку служб фізіотерапії і медичної реабілітації в південному регіоні України [Текст] : звіт про НДР (заключ.) / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. загал. практики і мед. реабілітації, 2006. - 160 с. (Введено оглавление)
Проблеми і особливості організації роботи санаторіїв-профілакторіїв у сучасних соціально-економічних умовах [Текст] : (Матеріали наук.-практ. респ. конф.) / Фонд соц. страхування України, Одес. держ. мед. ун-т, 1996. - 147 с.
Сучасні методи викладання в системі післядипломної освіти [Текст] : тези доп. загальноуніверситет. наук.-практ. метод. конф., 11-12 жовт. 2001 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2001. - 47 с.