Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. Т. 76 № 5 (Введено оглавление)
Василюк О.М.
Фізіолого-біохімічні властивості штамівactobacillus Plantrum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів різних регіонів України [Текст] / О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, І. Л. Гармашева // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - Т. 76 № 5. - С. 2-8
Дослідження природи антагоністичної дії штамів Lactobacillus plantarum щодо умовно-патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів [Текст] / І. Л. Гармашева [и др.] // Мікробіологія і біотехнологія. - О., 2015. - N 2. - С. 49-58
Зеленая Л.Б.
Внутривидовое разнообразие бифидобактерий, колонизирующих желудочно-кишечный тракт человека [Текст] / Л. Б. Зеленая, Н. К. Коваленко, О. А. Полтавская // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 9-13
Ливинская Е.П.
Дезинтеграция лактобацилл и энтерококков для получения фрагментов клеточных стенок [Текст] / Е. П. Ливинская, Н. К. Коваленко, И. Л. Гармашева // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 3. - С. 26-32
Гармашева И.Л.
Биологическая активность и безопасность энтерококков [Текст] / И. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 77-84
Гармашева И.Л.
Энтероцины - разнообразие, свойства и практическое применение [Текст] / И. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 5. - С. 61-70
Лівінська О. П.
Вплив тейхоєвих кислот пробіотичних лактобацил на мікробну адгезію до епітеліальних клітин [Текст] / О. П. Лівінська, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 3. - С. 16-22
Мікробіоценоз кишечнику та харчування жінок старшого віку здорових і хворих на остеопороз [Текст] / Н. К. Коваленко [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 4. - С. 57-63
Лівінська О. П.
Тейхоєві кислоти молочнокислих бактерій [Текст] / О. П. Лівінська, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 4. - С. 87-94
Коваленко Н. К.
Видовой состав бифидобактерий пищеварительного тракта людей различных возрастных групп [Текст] / Н. К. Коваленко, О. А. Полтавская, Л. Б. Зеленая // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 1. - С. 8-13
Использование ПЦР в реальном времени для количественной оценки молочнокислых и бифидобактерий в молочных продуктах [Текст] / Л. Б. Зеленая, Н. К. Коваленко, Р. В. Облап // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 1. - С. 14-19
Огірчук К. С.
Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій, виділених від жінок практично здорових і хворих на остеопороз [Текст] / К. С. Огірчук, О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 21-24
Огірчук К. С.
Ідентифікація ті біологічні властивості молочнокислих бактерій, ізольованих від жінок старших вікових груп [Текст] / К. С. Огірчук, Н. К. Коваленко, О. А. Полтавська // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 5. - С. 3-9
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. № 2 (Введено оглавление)
Виділення та ідентифікація бактерій роду Lactobacillus з ферментованих продуктів різних регіонів України [Текст] / О. М. Василюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 2. - С. 3-9
Лівінська О. П.
Вплив неорганічного фосфату на властивості пробіотичних штамів лактобацил [Текст] / О. П. Лівінська, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 2. - С. 9-16
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2014г. № 3 (Введено оглавление)
Василюк О. М.
Антагоністичні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів України [Текст] / О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, І. Л. Гармашева // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2014. - № 3. - С. 24-30