Вплив кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості молочнокислих бактерій кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості молочнокислих бактерій [Текст] / Н. К. Коваленко [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 5. - С. 3-12
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2017г. Т. 79 № 6 (Введено оглавление)
Властивості штамів лактококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів [Текст] / І. Л. Гармашева [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 6. - С. 3-12
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2018г. Т. 80 № 1 (Введено оглавление)
Гармашева І.Л.
Стійкість до антибіотиків, декарбоксилазна та гемолітична активності ентерококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів [Текст] / І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко // Мікробіологічний журнал. - К., 2018. - Том 80 N 1. - С. 3-14
Продукція езкополісахаридів штамами молочнокислих бактерій, ізольованих з ферментованих продуктів [Текст] / І. Л. Гпрмашева [и др.] // Мікробіологія і біотехнологія. - О., 2017. - N 4. - С. 76-84