Коваленко, Сергій Миколайович.
Концептуальні основи систем управління якістю: Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000 [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. - (До 200-річчя НФАУ). [Т.] 1, 2003. - 95 с.