Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 1 (Введено оглавление)
Моносахаридный и жирнокислотный состав экзополимерного комплекса бактерий-деструкторов защитного покрытия газопровода [Текст] / Ж. П. Коптева, В. В. Занина, М. А. Борецкая // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 2. - С. 22-27
Влияние липолитической и каталазной активности гетеротрофных бактерий на физико-механические свойства покрытия поликен 980-25 [Текст] / Ж. П. Коптева [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 41-47
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 1 (Введено оглавление)
Коптева Ж.П.
Мікробні біоплівки на захисних покриттях підземних металевих споруд [Текст] / Ж. П. Коптева, В. В. Заніна // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 1. - С. 71-85
Юмина Ю.М.
Динаміка мікробних популяцій у біоплівці на захисному покритті [Текст] / Ю. М. Юмина, Ж. П. Коптева, І. П. Козлова // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 3. - С. 37-41
Липолитическая каталазная активность бактерий - деструкторов защитных покрытий [Текст] / Ж. П. Коптева [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 4. - С. 45-49