Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко та ін., 2004. - 383 с.
Клінічна біохімія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. П. Тимошенко, Л. М. Вороніна, В.М. Кравченко та ін.; за ред. О. П. Тимошенко, 2005. - 292 с.
Біологічна хімія [Текст] : Лаб. практикум для студентів заоч. форми навчання: Навч.посібник для студентів вищ. фармац. навч. завкладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко и др., 2002. - 94 с.
Кравченко, Віра Миколаївна.
Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.32 / В. М. Кравченко, 2007. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи