Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 14-16 жовт. 2003 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 123 с.
Досягнення та перспективи розвитку сучасної офтальмології [Текст] : Тез. доп. ювіл. наук.-практ. конф. офтальмологів з міжнар. участю, присвячена 100-річчю каф. та клініки оч. хвороб, Одеса, 28-29 жовт. 2003р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 212 с.
Вчені майбутнього [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., Одеса, 17-19 жовт. 2002 р.: тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 140 с.
IV Всеукраїнська конференція з гінекологічної ендоскопії [Текст] : Матеріали конф. 26-28 верес. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Укр. асоц. лікарів з малоінваз. ендоскоп. і лазер. технологій, Європ. шк. з гінеколог. ендоскопії, [2003]. - 107 с.
Сучасні проблеми і перспективи навчання студентів іноземними мовами [Текст] : Тез. доп. загальноуніверситет. наук.-практ. метод. конф. (26 квіт. 2000 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, Навч.-метод. відділ, 2000. - 76 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 25-26 жовт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 181 с.
Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини [Текст] : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. / Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти; Одес. держ. мед. ун-т, 1999. - 313 с.
100 років Одеському державному медичному університету (20-21 квітня 2000 року) [Текст] : тез. доп. / Одес. держ. мед. ун-т, 2000. - 168 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. студ. наук. конф., 26-27 квіт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2007. - 87 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 26-27 квіт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2007. - 287 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 20-21 квіт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2006. - 291 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : прогр. міжнар. студ. наук. конф., 20-21 квіт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2006. - 90 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 15-16 жовт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 202 с.
Вчені майбутнього [Текст] : прогр. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 15-16 жовт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 23 с.
Невідкладні стани [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Регеда, В. Й. Кресюн, І. Г. Гайдучок [та ін.]; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна, 2008. - 835 с.
Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2014/2015 навчальному році [Електронный ресурс] / Одес. нац. мед. ун-т, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Актуальні питання лікування та профілактики захворювань в практиці сімейного лікаря : досвід впровадження та перспектива [Текст] : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю, присвяч. 10-й річниці створення каф. сімейн. медицини та загал. практики (25-26 верс. 2008 р.) / Одес. держ. мед. ун-т, Упр . охорони здоров’я та медицини катастроф Одес. облдержадміністрації, Укр. асоц . сімейн. медицини, Асоц. сімейн. медицини Одес. регіону, Клініч. санаторій ім. В. П. Чкалова, 2008. - 219 с.
V Всеукраїнська конференція з ендоскопічної та інноваційної хірургії в гінекології, 17-18 жовтня 2008, Одеса [Текст] : тез. доп. / Асоц. акушерів-гінекологів України, Укр. асоц. лікарів з ендоскоп. та лазер. хірургії, Одес. держ. мед. ун-т, 2008. - 139 с.
Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] : навч.-метод. конф., присвяч. 110-річниці ун-ту, 27 січ. 2010 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2010. - 224 с.
Навчально-методичний посібник для практичних занять по фармакотерапії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету очної форми навчання [Текст] / В. Й. Кресюн, С. Б. Стречень, А. Г. Відавська [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн, 2009. - 110 с.