Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва, 2000. - 384 с.
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Текст] : атлас / В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова [та ін.], 2002. - 117 с.
Lectures in general pharmacology for the students of medical faculty of the 3-rd year [Text] / V. I. Kresyun, V. V. Godovan, P. B. Antonenko [et al.], 2001. - 325 p.
Невідкладні стани [Текст] : посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації / М. С. Регеда, І. Р. Трутяк, І. Г. Гайдучок [та ін.], 2003. - 890 с.
Тести ректорського контролю з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології, 2003. - 105 с.
Регеда, Михайло Степанович.
Клінічна алергологія [Текст] / М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, Я.М. Федорів, 2004. - 209 с.
Крок-1 [Текст] : посіб. для підгот. до ліценз. тест. іспиту студ. III курсу мед. та стоматол. фак. / П. М. Чуєв, Ю. І. Бажора, В. Й. Кресюн [та ін.], 1998. - 87 с.
Акушерство [Текст] : навч. посіб. для студ. IV та VI курсів мед. фак. вищ. мед. навч. закл. / І. О. Фортуна, О. О. Зелінський, В. Й. Кресюн [та ін.], 2004. - 311 с.
Лазерна кореляційна спектроскопія біологічних рідин у практичній охороні здоров’я [Текст] : (Метод. рекомендації) / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 23 с.
General pharmacology [Text] : Course of lectures: The textbook is intended for students of higher medical institutions / V. I. Kresyn, D. Y. Andronov, K. F. Shemonaeva and others, 2005. - 214 p.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. України III-IV рівнів акредитації / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов [та ін.] ; за ред. І. С. Чекмана, 2001. - 598 с.
Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю. І. Бажора [та ін.] ; за ред. Г. М. Дранніка, 2006. - 886 с.
Основи фармакотерапії в курсі загальної хірургії [Текст] : навч. посіб. для викл. та студ. мед. вузів / Б. І. Дмитрієв, В. Й. Кресюн, А. М. Торбинський [та ін.], 1998. - 92 с.
Словник медичних термінів [Текст] / В. Й. Кресюн, Ю. І. Бажора, Л. Г. Кириченко [та ін.], 1994. - 372 с.
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Електронний ресурс] : атлас / В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова [та ін.], [2008]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Невідкладні стани [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Регеда, В. Й. Кресюн, І. Г. Гайдучок [та ін.]; за ред. М. С. Регеди, В. Й. Кресюна, 2008. - 835 с.
Кресюн, Валентин Йосипович.
Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Електронний ресурс] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Молекулярна епідеміологія [Електронний ресурс] / В. М. Запорожан, Ю. І. Бажора, В. Й Кресюн [та ін.] ; за ред. В. М. Запорожана, 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Кресюн, Валентин Йосипович.
Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, 2010. - 221 с.
Молекулярна епідеміологія [Текст] / В. М. Запорожан, Ю. І. Бажора, В. Й. Кресюн [та ін.] ; за ред. В. М. Запорожана, 2010. - 314 с.