Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах [Текст] / Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред.: Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди, 2001. - 91 с.
Кривда, Григорій Федорович.
ПЛР - аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.25 / Г. Ф. Кривда, 2003. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кривда, Григорій Федорович.
Історія та сучасність кафедри судової медицини з післядипломною підготовкою Одеського державного медичного університету і судово-медичної служби в Одеському регіоні [Текст] : до 165-ї річниці каф. судової медицини з післядиплом. підготовкою Одес. держ. мед. ун-ту та 85-ї річниці Одес. обл. бюро судмедекспертизи / Г. Ф. Кривда, 2006. - 71 с.
Старовойтова, Рита Олексіївна.
Судово-медична цитологія [Текст] : навч.-метод. посібник / Р. О. Старовойтова, В. Д. Мішалов, Г. Ф. Кривда, 2007. - 195 с.
Завальнюк, Анатолій Харитонович.
Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні [Текст] / А. Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець, 2008. - 192 с.
Завальнюк, Анатолій Харитонович.
Отрути та отруєння : судово-медичний аспект [Текст] / А. Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець, 2009. - 256 с.
Руководство по неотложной помощи при тяжелой автотранспортной травме [Текст] / Г. Ф. Кривда, А. А. Буднюк, Л. П. Зарицкая [и др.], 2017. - 206 с.