Кривопустов, Сергій Петрович.
Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников [Текст] / С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко ; за заг. ред. О. П. Волосовця, 2003. - 165 с.
Кривопустов, Сергій Петрович.
Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте-та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / С. П. Кривопустов, 1998. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Педіатрія (пульмонологія та алергологія дитячого віку) [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. закл. ІV рiвня акредитацiї та лікарів-інтернів / О.В. Зубаренко, О. О. Портнова, О. П. Волосовець [та ін.], 2011. - 286 с.
Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб [Текст] : навч.-метод. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / О. П. Волосовець, С. О. Крамарьов, Т. П. Бинда [та ін.] ; за ред.: О. П. Волосовеця, С. О. Крамарьова, 2011. - 116 с.
Педіатрія (кардіологія та нефрологія дитячого віку) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня аккредації / О. В. Зубаренко, О. П. Волосовець, Т. В. Стоєва [та ін.], 2014. - 511 с.
Педіатрія (гастроентерологія та патологія раннього віку) [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закл. освiти ІV рiвня акредитацiї, лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів та лікарів заг. практики / О. П. Волосовець, О. В. Зубаренко, С. П. Кривопустов [та ін.], 2017. - 263 с.