Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2010г. Т. 72 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2015г. Т. 77 № 5 (Введено оглавление)
Курченко І. М.
Ріст мікроміцетів із різних еконіш на агаризованих поживних середовища [Текст] / І. М. Курченко, Юр’єва О. М. , Войчук С. І. // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2015. - Т. 77 № 5
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2016г. Т. 78 № 1 (Введено оглавление)
Видовий склад мікроміцетів, виділених з гіпсокартону [Текст] / Ю. Б. Письменна [та ін.] // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 1. - С. 54-62
Целюлазна і ксиланазна активності фітопатогенних та ендофітних штамів грибів Аlternaria alternata (Fr.) Keissler [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 4. - С. 25-30
Мікобіота quercusuty robur L. дібров Житомирської області [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 5. - С. 23-33
Целюлазна активність cystis sp. різних трофічних груп [Текст] / І. М. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 6. - С. 27-34
Курченко І.М.
Ксиланазна активність фітопатогенних і ендофітних штамів Ceratocystis sp. [Текст] / І. М. Курченко, О. В. Соколова, О. М. Юр'єва // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72 № 5. - С. 8-14
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2016г. Т. 78 № 5 (Введено оглавление)
Целюлазна та ксиланазна активності ендофітних і ґрунтових штамів Penicillium funiculosum Thom [Текст] / О. М. Юр'єва [та ін.] // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 5. - С. 75-82
Письменна Ю. Б.
Антагоністичні властивості мікроскопічних грибів, виділених з гіпсокартону [Текст] / Ю. Б. Письменна, І. М. Курченко, А. Г. Суббота // Мікробіол. журн. - К., 2016. - Том 78 N 5. - С. 99-105
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2017г. Т. 79 № 3 (Введено оглавление)
Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia SP. 2806 [Текст] / C. O. Сирчін [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 3. - С. 72-83
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2017г. Т. 79 № 5 (Введено оглавление)
Гібереліни ендофітного і сапротрофного штамів Реnicillilum funiculosum [Текст] / O. M. Юр’єва [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2017. - Том 79 N 5. - С. 57-69
Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш [Текст] / О. М. Юр'єва [та ін.] // Мікробіологічний журнал. - К., 2018. - Том 80 N 2. - С. 44-55