Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 4 (Введено оглавление)
Лаврентьєва К.В.
Мобілізація фосфору з ортофосфату кальцію деякими грунтовими бактеріями [Текст] / К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 41-45
Вісник проблем біології і медицини. - Журнал, 2018г. т. 1 № 1 (Введено оглавление)
Літвінова В.В.
Роль грунтової мікрофлори у процесах мобілізації фосфору з його малорозчинних сполук [Текст] / В. В. Літвінова, К. В. Лаврентьєва, Т. В. Скляр // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава ; Київ, 2018. - Т. 1 № 1. - С. 40-45
Вісник проблем біології і медицини. - Журнал, 2018г. № 3 (Введено оглавление)
Особливості стійкості до антибіотиків мікроорганізмів у складі мікрофлори шлунково-кишкового тракту у хворих на гепатит В [Текст] / Т. В. Скляр [та ін.] // Вісн. пробл. біол. і медицини. - Полтава ; Київ, 2018. - № 3. - С. 256-259