Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 5 (Введено оглавление)
Одержання і характеристика мутантів Streptomyces Globisporus 1912 з підвищеним біосинтезом ландоміцину Е [Текст] / В. Я. Лаврінчук, К. А. Котенко, С. Л. Голембіовська // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 31-35
Лаврінчук В. Я.
Дія пероксиду водню на мутанти Streptomyces Globisporus 1912 з різною каротинсинтезуючою активністю [Текст] / В. Я. Лаврінчук, С. Л. Голембіовська, Б. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 5. - С. 87-91
Голембіовська С.Л.
Резистентність кольорових і безпігментних мутантів Streptomyces globisporus 1912 до дії УФ-променів [Текст] / С. Л. Голембіовська, В. Я. Лаврінчук, Б. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 5. - С. 23-26
Лаврінчук В.Я.
Високочутливі до ультрафіолету мутанти Stretomices globisporus 19I2, їх антибіотична активність і репараційна здатність [Текст] / В. Я. Лаврінчук, А. І. Кушкіна, Б. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 2. - С. 43-48