Луговський, Сергій Павлович.
Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. П. Луговський, 2012. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Нариси вікової токсикології [Текст] / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, М. Г. Проданчук [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Трахтенберга, 2005. - 255 с.