Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Український біохімічний журнал. - Журнал, 2013г. т. 85 № 5 (Введено оглавление)
Ровенко Б. М.
Обмеження вмісту вуглеводів у дієті личинок спричиняє оксидативний стрес у дорослих комах Drosophila melanogaster [Текст] / Б. М. Ровенко, В. І. Лущак, О. В. Лущак // Український біохімічний журнал : Науч.-теорет.журн. / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. - К., 2013. - Том 85 N 5. - С. 61-72
Лущак О.В.
Активація ферментів soxRS-регулону пероксидом водню у Escherichia colі [Текст] / О. В. Лущак, Т. В. Багнюкова, В. І. Лущак // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71 N 1. - С. 22-27
Стамбульська У.Я.
Хемотаксис Rhizobium leguminosarum bv. viciae до органічних речовин [Текст] / У. Я. Стамбульська, В. І. Лущак // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 3. - С. 47-54