Перспективи розвитку спортивної медицини і лікувальної фізкультури ХХІ століття [Текст] : матеріали І Всеукр. з’їзд фахівців із спорт. медицини і ЛФК (з міжнар. участю), 25-27 верес. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т та ін., 2002. - 271 с.
Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології [Текст] : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2005 р. / Одес. держ. мед. ун-т, НДІ валеології та спорт. медицини, 2005. - 254 с.
Професор Георгій Семенович Чучмай - лікар, вчений, педагог [Текст] : [Біобібліогр.] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, С.Й. Кухта та ін., 2006. - 102 с.
Магльований, Анатолій Васильович.
Організм і особистість: діагностика та керування [Текст] / А.В. Магльований, В.М. Белов, А.Б. Котова, 1998. - 248 с.
Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик [Текст] / В.М. Зубачик, А.В. Магльований, В.С. Гриновець, С.Й. Кухта, 2007. - 108 с.
Готь, Іван Мирославович.
Професор Олександр Васильович Коваль - перший декан стоматологічного факультету у Львові [Текст] / І. М. Готь, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2007. - 108 с.
Стоматологічному факультетові у Львові - 50 років [Текст] / Р. М. Ступницький, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, В. С. Кухта, 2008. - 220 с.
Становлення та розвиток стоматологічного факультету у Львові : декан, професор Євстахій Володимирович Гоцко [Текст] / А. В. Магльований, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець [та ін.], 2008. - 136 с.
Михайло Васильович Даниленко - лікар, науковець, громадянин [Текст] / Б. С. Зіменковський, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, В. І. Тищенко, 2008. - 157 с.
Зіменковський, Борис Семенович.
Професор Кузьменко Леонід Миколайович - організатор львівської медичної школи середини ХХ сторіччя [Текст] / Б. С. Зіменковський, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2010. - 83 с.
Федорів, Ярема Миколайович.
Професор Олійник Степан Федорович - вчений, педагог, лікар [Текст] / Я. М. Федорів, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2010. - 94 с.
Апанасенко, Генадій Леонідович.
Санологія (медичні аспекти валеології) [Текст] : пiдруч. для лікарів-слухачів закл. (фак.) післядиплом. освiти вищ. навч. мед. закл. України III-IV рiвнiв акредитацiї / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований, 2011. - 302 с.
Магльований, Анатолій Васильович.
Професор Володимир Анатолійович Монастирський - відомий український вчений в галузі біології та медицини [Текст] / А. В. Магльований, В. С. Гриновець, 2016. - 105 с.
Application of different medicinal forms in dental practice [Text] / I. S. Hrynovets, A. V. Mahlovanyy, I. S. Deneha [et al.], 2016. - 105 p.
Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих навчальних закладах [Текст] : [посіб. для викл. та кураторів вищ. навч. закл. ІІІ-IV рівня акредитації] / А. В. Магльований, М. В. Вісьтак, В. С. Григовець [та ін.] ; за заг. ред. Б. С. Зіменковського, 2018. - 162 с.
Bases of physical rehabilitation in medicine [Text] / A. V. Mahlovanyy, V. S. Hrynovets, O. B. Kuninets [et al.], 2019. - 70 p.