Гомеостаз: фізіологія, патофізіологія, фармакологія і клініка [Текст] : тез. доп. міжнар. наук. конф. в межах року Росії в Україні, 18-19 верес. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Рос. АН, ДНЦ РФ, Ін-т мед.-біол. пробл., 2003. - 64 с.