Методичні вказівки до практичних занять з біохімії для студентів II курсу медичного та стоматологічного факультетів [Текст] / О. І. Будаленко, А. Г. Васильєва, Л. І. Дихтярук [та ін.]; під ред. О. О. Мардашко, 2000. - 114 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 25-26 жовт. 2006 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2006. - 181 с.
Вчені майбутнього [Текст] : тез. доп. наук.-практ. конф. мол. вчен. з міжнар. участю, 15-16 жовт. 2007 р. / Одес. держ. мед. ун-т, 2007. - 202 с.