Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 3 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 5 (Введено оглавление)
Фармацевтичний журнал. - Журнал, 2006г. № 2 (Введено оглавление)
Фармацевтичний журнал. - Журнал, 2008г. № 5 (Введено оглавление)
Лабораторна діагностика. - Журнал, 2010г. № 3 (Введено оглавление)
Інфекційні хвороби. - Журнал, 2010г. № 3 (Введено оглавление)
Імунологічні аспекти профілактики та лікування протетичних пародонтитів з незнімними металокерамічними конструкціями зубних протезів у пацієнтів з деякими хворобами внутрішніх органів [Текст] / Г. Г. Гришанін [та ін.] // Імунологія та алергологія. - К., 2015. - N 1. - С. 40-44
Порівняльне дослідження впливу ацильованих похідних імунокоректорів на функціональні характеристики лімфоцитів [Текст] / О. А. Романова [и др.] // Інфекційні хвороби. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. - N 3. - С. 98-99
Отримання частково сукцинільованих а-2b-інтерферону та інтерлейкіну-2 і дослідження їх на біоаналізаторі Agilent 2100 [Текст] / Н. В. Кашпур [и др.] // Інфекційні хвороби. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. - N 3. - С. 99-100
Мартинов А.В.
Хімічно модифіковані специфічні імуноглобуліни для лабораторної діагностики легіонельозу [Текст] / А.В. Мартинов, О.М. Тимченко, С.І. Похил // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N3. - С. 61-70
Мартинов А.В.
Вплив сукцинілювання білків бактеріофага Klebsiella 45 на специфічну літичну активність [Текст] / А.В. Мартинов, О.М. Тимченко, С.І. Похил // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N5. - С. 80-88
Високоефективна рідинна хроматографія лікарських засобів білкової природи в пікомольних кількостях [Текст] / Н.С. Ясна, А.В. Мартинов, Т.А. Костіна, Кисличенко В.С. // Фармацевтичний журнал. - 2006. - N2. - С. 38-47
Фармацевтичний журнал. - Журнал, 2008г. № 1 (Введено оглавление)
Кучеренко Н.В.
Розробка методик стандартизації водорозчинного білково-полісахаридного комплексу, отриманого з гриба Pleurotus ostreatus [Текст] / Н.В. Кучеренко, А.В. Мартинов, В.Г. Дем'яненко // Фармацевтичний журнал. - 2008. - N1. - С. 92-95
Ясна Н.С.
Особливості аналізу білкових лікарських препаратів ронколейкіну та лаферобіону з використанням гельпроникаючої високоефективної рідинної хроматографії [Текст] / Н.С. Ясна, А.В. Мартинов // Фармацевтичний журнал. - 2008. - N5. - С. 67-70