Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 4 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2009г. № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 3 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2010г. № 2 (Введено оглавление)
Одеський медичний журнал. - Журнал, 2012г. № 4 (Введено оглавление)
Журнал Національної академії медичних наук України. - Журнал, 2012г. т. 18 № 4 (Введено оглавление)
Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва. - Журнал, 2013г. Т. 14 № 1 (Введено оглавление)
Фармакологія та лікарська токсикологія. - Журнал, 2015г. № 1 (Введено оглавление)
Дослідження актопротекторної активності нового антигіпоксанта ВІТАГЕРМ-3 після перенесеної гіпоксії замкнутого простору [Текст] / В. Д. Лук’янчук [та ін.] // Фармакологія та лікарська токсикологія. - К., 2015. - N 1. - С. 53-58
Вплив нікотинової кислоти та комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ-1) на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю [Текст] / І. В. Ніженковська [та ін.] // Фармакологія та лікарська токсикологія. - К., 2015. - N 1. - С. 68-75
Фармакологія та лікарська токсикологія. - Журнал, 2015г. № 2 (Введено оглавление)
Порівняльна фармакокінетика потенційного церебропротектора "Цереброгерм" на етапі абсорбції в нормі та при закритій черепно-мозковій травмі [Текст] / В. Д. Лук’янчук [та ін.] // Фармакологія та лікарська токсикологія. - К., 2015. - N 2. - С. 66-71
Математичне моделювання та експериментальне обгрунтування оптимального режиму дозування координаційної сполуки германію з пірацетамом при ішемічному інсульті головного мозку [Текст] / О. В. Крилова [и др.] // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. / МОЗ України. Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса, 2009. - N 2. - С. 17-20
Порівняльна протигіпоксична активність координаційних сполук германію [Текст] / В. Д. Лук'янчук [и др.] // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. / МОЗ України. Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса, 2010. - N 2. - С. 11-14
Вплив нових ксиларатних комплексів германію (IV) на прояви синдрому стереотипної поведінки у щурів [Текст] / О. І. Варбанець [и др.] // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. / МОЗ України. Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса, 2012. - N 4. - С. 15-18
Фармакокінетичний профіль МІГУ-5 у нормі та на моделі ендотоксемії [Текст] / В. Д. Лук'янчук [и др.] // Журнал Національної Академії Медичних Наук України. - 2012. - Том 18 N 4. - С. 529-535
Вплив координаційних сполук германію на біосинтез і активність протеаз Bacillus sp. та Yarrowia lipolytica [Текст] / А. С. Шубчинська [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 4. - С. 3-9
властивості α-амілази Aspergillus sp. 55 [Текст] / Л. Д. Варбанець [и др.] // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 3. - С. 3-10
Порівняльні скринінгові дослідження в ряду координаційних сполук германію на моделі гіпоксії замкнутого простору [Текст] / В. Д. Лук'янчук [и др.] // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2013. - Т. 14 № 1. - С. 81-84
Фармакологія та лікарська токсикологія. - Журнал, 2016г. № 2 (Введено оглавление)