Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2005г. Т. 67 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2006г. Т. 68 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 4 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2009г. Т. 71 № 2 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2010г. Т. 72 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2010г. Т. 72 № 6 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2008г. Т. 70 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 1 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2012г. Т. 74 № 5 (Введено оглавление)
Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2013г. Т. 75 № 5 (Введено оглавление)
Лімітуючі каротиногенез умови культивування мутантів Streptomices globisporus 1912 [Текст] / С. Л. Голембіовська [та ін.] // Мікробіологія і біотехнологія. - О., 2016. - N 1. - С. 29-39
Виділення і характеристика антибіотиків стрептоміцетів, ізольованих із грунтів України [Текст] / Б. П. Мацелюх, О. І. Бамбура, О. П. Копейко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 17-23
Пошук і характеристика регуляторів біосинтезу ландоміцину Е у streptomyces Globisporus [Текст] / Б. П. Мацелюх, С. Г. Тимошенко, О. І. Бамбура // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 5. - С. 16-20
Лаврінчук В. Я.
Дія пероксиду водню на мутанти Streptomyces Globisporus 1912 з різною каротинсинтезуючою активністю [Текст] / В. Я. Лаврінчук, С. Л. Голембіовська, Б. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 5. - С. 87-91
Спадкова мінливість ознаки синтезу каротиноїдів у Streptomyces Globisporus [Текст] / Л. В. Поліщук [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 5. - С. 40-46
Синтез даїдзеїну і геністеїну стрепгоміцетами та їх вплив на утворення антибіотиків [Текст] / Б.П. Мацелюх, Л.В. Поліщук, В.В. Лутченко и др // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N2. - С. 12-21
Мацелюх Б.П.
Регуляція біосинтезу антибіотиків у стрептоміцетів [Текст] / Б.П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал. - 2006. - Том68 N4. - С. 85-92
Голембіовська С.Л.
Резистентність кольорових і безпігментних мутантів Streptomyces globisporus 1912 до дії УФ-променів [Текст] / С. Л. Голембіовська, В. Я. Лаврінчук, Б. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал. - 2008. - Том 70 N 5. - С. 23-26