Мислицький В.Ф.
Пахмурний Борис Андрійович [Текст] : Бібліографія / В.Ф. Мислицький, В.П. Пішак, 2002. - 129 с.
Основи медичної генетики [Текст] : навч. посіб. для студ. I-II рівнів акредитації / В. П. Пішак, І. Ф. Мещишен, О. В. Пішак, В. Ф. Мислицький, 2000. - 248 с.
Міжнародний ендокринологічний журнал = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology. - Журнал, 2012г. № 5 (Введено оглавление)
Клінічна та експериментальна патологія. - Журнал, 2015г. Т. 14 № 2 (Введено оглавление)
Клінічна та експериментальна патологія. - Журнал, 2015г. Т. 14 № 3 (Введено оглавление)
Клінічна та експериментальна патологія. - Журнал, 2015г. Т. 14 № 4 (Введено оглавление)
Клінічна та експериментальна патологія. - Журнал, 2016г. Т. 15 № 1 (Введено оглавление)
Бурденюк І.П.
Синтез та бактерицидна активність нових типів біс-четвертинних амонійних солей [Текст] / І. П. Бурденюк, В. Ф. Мислицький, В. О. Чорноус // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці, 2016. - Т. 15 № 1. - С. 18-21
Бактерицидна та протигрибкова активність нових біс-четвертинних амонієвих солей [Текст] / І. П. Бурденюк [и др.] // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці, 2016. - Т. 15 № 1. - С. 22-24
Бактерицидна активність нових моно- та бісчетвертинних похідних цинхонінової кислоти [Текст] / І. П. Бурденюк [и др.] // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці, 2016. - Т. 15 № 1. - С. 25-27
Головні збудники перинатальних інфекцій [Текст] / В. Ф. Мислицький [и др.] // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці, 2016. - Т. 15 № 1. - С. 83-87
Кількісний показник імунокомпетентних клітин крові дітей, які страждають на постнатальні інфекції, як індикатор системного імунітету [Текст] / В. Ф. Мислицький [и др.] // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці, 2016. - Т. 15 № 1. - С. 88-94
Порівняльний аналіз паморфологічних наслідків ішемічно-реперфузійного пошкодження неокортекса дорослих і старих щурів [Текст] / С. С. Ткачук [и др.] // Клінічна та експериментальна патологія. - Чернівці, 2016. - Т. 15 № 1. - С. 157-161
Бурденюк І.П.
Бактерицидна активність нових типів четвертинних амонійних солей на основі новокаїну [Текст] / І. П. Бурденюк, В. Ф. Мислицький, О. І. Панімарчук // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 49-53
Показники протео- та фібринолітичної активності в корі головного мозку щурів при поєднаній дії стрептозотоцин-індукованого діабету та двобічної каротидної ішемії-реперфузії [Текст] / О. В. Ткачук [et al.] // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 212-215
Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на показники вільнорадикальних процесів та стан антиоксидантного захисту в полях гіпокампа при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів [Текст] / С. С. Ткачук [и др.] // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 216-219
Контамінація контрлатеральної нирки в різні терміни після видалення ураженого органа за гострого однобічного запалення нирок у щурів [Текст] / О. С. Федорук [и др.] // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 226-230
Ткачук О.В.
Сучасні погляди на формування статевого диморфізму головного мозку та механізми його порушення [Текст] / О. В. Ткачук, С. С. Ткачук, В. Ф. Мислицький // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 248-253
Ткачук С.С.
Механізми старіння мозку як основа вікової дисфункції центральної нервової системи [Текст] / С. С. Ткачук, О. В. Ткачук, В. Ф. Мислицький // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 254-260
Методи оцінки якості навколишнього середовища [Текст] / В. Ф. Мислицький [и др.] // Клініч. та експерим. патологія. - Чернівці, 2015. - Том 14 N 2. - С. 272-277