Спеціальна гістологія та ембріологія [Текст] : практикум: навч. посіб. / В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, 2001. - 267 с.
Цитологія, загальна гістологія та ембріологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації : практикум / В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, О. А. Ульянцева ; за ред. В. К. Напханюка, 2002. - 218 с.
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Текст] : атлас / В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова [та ін.], 2002. - 117 с.
Спеціальна гістологія та ембріологія [Електронний ресурс] : практикум: навч. посіб. / В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Цитологія, загальна гістологія та ембріологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації: практикум / В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, О. А. Ульянцева; за ред. В. К. Напханюка, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Напханюк, Володимир Клеонтійович.
Короткий нарис розвитку гістології в Україні [Текст] : (Навч.-метод. посібник для самостійної підгот. студентів) / В.К. Напханюк, В.Д. Карєв, Л.І. Салыйчук, 1998. - 80 с.
Гістологія у схемах та таблицях [Текст] : посібник / В. К. Напханюк, В. С. Бреус, К. Л. Сервецький [та ін.] ; під ред. В. К. Напханюка, 2000. - 160 с.
Напханюк, Володимир Клеонтійович.
Короткий словник термінів та основних понять з ембріології [Текст] : (Учб.-метод. посібник для самост. підгот. студентів) / В.К. Напханюк, В.Д. Карєв, О.А. Ульянцева, 1999. - 41 с.
Напханюк, Володимир Клеонтійович.
Основи загальної та порівняльної ембріології: (Навч.-метод. посібник для самостійної підготовки студентів) [Текст] / В. К. Напханюк, В. Д. Карєв, В. П. Козир, 1998. - 50 с.
Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Електронний ресурс] : атлас / В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова [та ін.], [2008]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)