Імунологія та алергологія. - Журнал, 2018г. № 3 (Введено оглавление)
Нікольська К. І.
Методика одержання агарового середовища для визначення здатності кріоконсервованих клітин фетальної печінки до утворення гранулоцитарно-моноцитарних колоній в системі "агарова крапля - рідке середовище" [Текст] / К. І. Нікольська // Імунологія та алергологія. - К., 2018. - N 3. - С. 10-14
Проблемы криобиологии и криомедицины. - Журнал, 2018г. т. 28 № 1 (Введено оглавление)
Нікольська К. І.
Особливості культивування та контактної взаємодії in vitro кріоконсервованих мультипотентних стромальних клітин тимуса з гемопоетичними клітинами [Текст] / К. І. Нікольська // Проблеми кріобіології і кріомедицини. - Харків, 2018. - Т. 28 № 1. - С. 5-13
Клітинна та органна трансплантологія. - Журнал, 2018г. Т. 6 № 2 (Введено оглавление)
Нікольська К. І.
Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимуса на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей [Текст] / К. І. Нікольська // Клітинна та органна трансплантологія. - 2018. - Том 6 N 2. - С. 152-157
Проблемы криобиологии и криомедицины. - Журнал, 2019г. т. 29 № 2 (Введено оглавление)
Нікольська К. І.
Вплив трансплантації кріоконсервованих і преінкубованих із мультипотентними стромальними клітинами тимуса гемопоетичних стовбурових клітин на виживаність летально опромінених мишей [Текст] / К. І. Нікольська // Проблеми кріобіології і кріомедицини. - Харків, 2019. - Т. 29 № 2. - С. 115-124