Basic of Topographic Anatomy and Operative Surgery [Text] : (Manual for Lectures and Topographic Anatomy for Medical and Snomanological Stydents) / Edited by A. G. Popov, 1999. - 166 p.
Ославська, Тетяна Михайлівна.
Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Ославська, 2002. - 143 с.
Ославська, Тетяна Михайлівна.
Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Ославська, 2002. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Основи топографічної анатомії та оперативної хірурії [Текст] : посіб. до лекц. курсу і практ. занять з оператив. хірургії і топогр. анатомії для студ. мед. та стоматол. фак. / О. Г. Попов, С.І. Корхов, В.І. Горовенко [та ін.] ; за ред. О.Г. Попова, 2000. - 227 с.
Ославська, Тетяна Михайлівна.
Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми [Електронний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Т. М. Ославська, 2002. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)